Kontaktfax. 77 452 74 69
e-mail: pogranicze@uni.opole.pl
www.pogranicze.uni.opole.pl


Adres korespondencyjny

"Pogranicze. Polish Borderlands Studies"
Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego
ul. Katowicka 89
45-061 Opole

Zgłaszanie artykułów

Artykuły zgłaszane do publikacji prosimy wysyłać na adres e-mailowy pogranicze@uni.opole.pl. Przed wysłaniem artykułu proszę zapoznać się ze wskazówkami technicznymi.

Kontakt z redakcją

Kontakt z członkami redakcji możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną, lub telefonicznie w godzinach dyżurów pracowników. Aktualne informacje na temat dyżurów można znaleźć na stronie Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego."Pogranicze. Polish Borderlands Studies"
Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego
ul. Katowicka 89 45-061 Opole

Czasopismo naukowe "Pogranicze. Polish Borderlands Studies". Zarejestrowane w rejestrze dzienników i czasopism 14 listopada 2013 roku pod numerem Rej.Pr. 713.
Numer ISSN: 2353-3781