ZapowiedziProwadzimy ciągły nabór tekstów do publikacji. Proces recenzji, redakcji oraz edycji artykułów (pod warunkiem przyjęcia ich do trybu wydawniczego do kolejnego numeru) trwa około trzech miesięcy. Kalendarz roczny wygląda więc następująco:Tom 6, numer 1:

Termin wydania: marzec 2018
Termin nadsyłania artykułów: 31 grudnia 2017
Redaktor wydania: dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza (ilona-jbl@o2.pl)


Tom 6, numer 2:

Termin wydania: maj 2018
Termin nadsyłania artykułów: 31 grudnia 2017
Redaktor wydania: dr Monika Trojanowska-Strzęboszewska (m.trojanowskas@wp.pl)


Tom 6, numer 3:

Termin wydania: wrzesień 2018
Termin nadsyłania artykułów: 30 czerwca 2018
Redaktor wydania: Wojciech Opioła (wopiola@uni.opole.pl)

Tom 6, numer 4:

Termin wydania: grudzień 2018
Termin nadsyłania artykułów: 30 września 2018
Redaktor wydania: dr Michał Wanke (michal.wanke@uni.opole.pl)


Do recenzji przyjmujemy artykuły z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, które w części metodologicznej, teoretycznej lub empirycznej odnoszą się do badań nad pograniczem lub granicami. Ponadto w tomie szóstym chcemy zwrócić szczególną uwagę na następujące problemy:


- Mury graniczne i ich renesans w XXI wieku (tom 6, nr 2);
- Demokracja lokalna w regionach wieloetnicznych (tom 6, nr 3).
Crossing Borderlands of Academia (tom 6, nr 4; wydanie w jęz. angielskim)


"Pogranicze. Polish Borderlands Studies"
Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego
ul. Katowicka 89 45-061 Opole

Czasopismo naukowe "Pogranicze. Polish Borderlands Studies". Zarejestrowane w rejestrze dzienników i czasopism 14 listopada 2013 roku pod numerem Rej.Pr. 713.
Numer ISSN: 2353-3781