ZapowiedziProwadzimy ciągły nabór tekstów do publikacji. Proces recenzji, redakcji oraz edycji artykułów (pod warunkiem przyjęcia ich do trybu wydawniczego do kolejnego numeru) trwa około trzech miesięcy. Kalendarz roczny wygląda więc następująco:Tom 5, numer 2:

Termin wydania: lato 2017
Termin nadsyłania artykułów: 28 lutego 2017
Redaktor wydania: dr Małgorzata Lorencka (malgorzata.lorencka@us.edu.pl)


Tom 5, numer 3:

Termin wydania: grudzień 2017
Termin nadsyłania artykułów: 30 września 2017
Redaktor wydania: dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza (ilona-jbl@o2.pl)


Do recenzji przyjmujemy artykuły z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, które w części metodologicznej, teoretycznej lub empirycznej odnoszą się do badań nad pograniczem lub granicami. Ponadto w tomie piątym chcemy zwrócić szczególną uwagę na następujące problemy:


- Granice i pogranicza we Włoszech (tom 5, nr 2);
- Media na pograniczu, pogranicze w mediach (tom 5, nr 3).


"Pogranicze. Polish Borderlands Studies"
Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego
ul. Katowicka 89 45-061 Opole

Czasopismo naukowe "Pogranicze. Polish Borderlands Studies". Zarejestrowane w rejestrze dzienników i czasopism 14 listopada 2013 roku pod numerem Rej.Pr. 713.
Numer ISSN: 2353-3781