ZapowiedziProwadzimy ciągły nabór tekstów do publikacji. Proces recenzji, redakcji oraz edycji artykułów (pod warunkiem przyjęcia ich do trybu wydawniczego do kolejnego numeru) trwa około trzech miesięcy. Kalendarz roczny wygląda więc następująco:
Tom 6, numer 3:

Termin wydania: wrzesień 2018
Termin nadsyłania artykułów: 30 czerwca 2018
Redaktor wydania: Wojciech Opioła (wopiola@uni.opole.pl)

Tom 6, numer 4 (special issue in English: Crossing Borderlands of Academia):

Termin wydania: grudzień 2018
Termin nadsyłania artykułów: 30 września 2018
Redaktor wydania: dr Michał Wanke (michal.wanke@uni.opole.pl)

Tom 7, numer 1 (special issue in English: Issues of regional politics in an international perspective):

Termin wydania: marzec 2019
Termin nadsyłania artykułów: 30 października 2018
Redaktor wydania: dr Bartosz Czepil (bczepil@uni.opole.pl)

We welcome contributions covering especially, but not exclusively, the following themes:
- sustainable development at the regional and local level,
- contemporary challenges of urban politics and methods of coping with them,
- quality of regional and local governance,
- identity and politics in the borderland regions,
- cross-border mobility and its  relations with  local, regional and countrywide politics,
- regional self-government as an actor in international relations.
Do recenzji przyjmujemy artykuły z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, które w części metodologicznej, teoretycznej lub empirycznej odnoszą się do badań nad pograniczem lub granicami.


"Pogranicze. Polish Borderlands Studies"
Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego
ul. Katowicka 89 45-061 Opole

Czasopismo naukowe "Pogranicze. Polish Borderlands Studies". Zarejestrowane w rejestrze dzienników i czasopism 14 listopada 2013 roku pod numerem Rej.Pr. 713.
Numer ISSN: 2353-3781