Rada redakcyjnaAleksandra Trzcielińska-Polus prof. UO (redaktor naczelny)
Wojciech Opioła (sekretarz redakcji)

redaktorzy tematyczni:
Ilona Biernacka-Ligięza (medioznawstwo, komunikacja społeczna, Skandynawia)
Bartosz Czepil (socjologia polityki, Skandynawia)
Ewa Ganowicz (polityka lokalna, Europa Środkowa)
Małgorzata Lorencka (systemy polityczne i partyjne, Europa Południowa)
Kamil Minkner (teoria polityki, Azja)
Robert Radek (regionalizm europejski, współpraca transgraniczna)

"Pogranicze. Polish Borderlands Studies"
Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego
ul. Katowicka 89 45-061 Opole

Czasopismo naukowe "Pogranicze. Polish Borderlands Studies". Zarejestrowane w rejestrze dzienników i czasopism 14 listopada 2013 roku pod numerem Rej.Pr. 713.
Numer ISSN: 2353-3781