Rada naukowaProf. Filiberto Agostini (Uniwersytet w Padwie)

Dr hab.Milan Jeřábek (Uniwersytet w Uściu nad Łabą)

Prof. Arne Niemann (Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji)

Prof. Anssi Paasi (Uniwersytet w Oulu)

Prof. Rogério Ribeiro de Oliveira (Katolicki Uniwersytet Papieski w Rio de Janeiro)

Prof. Anatoliy Romaniuk (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki)

Dr hab. Pavel Šaradín (Uniwersytet w Ołomuńcu)

Prof. Radosław Zenderowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)"Pogranicze. Polish Borderlands Studies"
Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego
ul. Katowicka 89 45-061 Opole

Czasopismo naukowe "Pogranicze. Polish Borderlands Studies". Zarejestrowane w rejestrze dzienników i czasopism 14 listopada 2013 roku pod numerem Rej.Pr. 713.
Numer ISSN: 2353-3781