O czasopiśmieCele czasopisma


"Pogranicze. Polish Borderlands Studies" to czasopismo naukowe, wydawane w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Dwuczłonowa nazwa wskazuje na obszar zainteresowań redakcji. Pogranicze – bo trzonem tematyki mają być politologiczne konteksty pogranicza. Polish Borderlands Studies - bo na łamy czasopisma zapraszamy także zagranicznych naukowców, zajmujących się badaniami nad granicą i pograniczem.
Chcemy także, aby nasz politologiczny punkt widzenia był pretekstem do interdyscyplinarnej debaty z przedstawicielami innych nauk społecznych, których dorobek w zakresie badań pogranicza jest uznany i ceniony w kraju i na świecie.


Model komunikacji naukowej


Czasopismo wydawane jest w wersji elektronicznej w formule Open Access, zgodnie z Budapeszteńską Inicjatywą Otwartego Dostępu (BOAI).


Zasady udostępniania


Artykuły udostępniane są na licencji CC-BY (wersja 4.0).


Indeksowanie


Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism punktowanych MNiSW (część B, 8 punktów za publikację). Indeksowane jest przez bazy danych: BazHum, CEJSH i POL-index.


Polityka archiwizacji


W celu zapewnienia bezpieczeństwa dostępu do treści, wszystkie artykuły są deponowane, oprócz serwera wydawcy, także w Repozytorium Biblioteki Narodowej.


Statystyki czasopisma:


Liczba unikalnych odsłon* (stan na luty 2017): 15639
* wg Google Analytics: liczba unikanych odsłon wszystkich podstron czasopisma"Pogranicze. Polish Borderlands Studies"
Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego
ul. Katowicka 89 45-061 Opole

Czasopismo naukowe "Pogranicze. Polish Borderlands Studies". Zarejestrowane w rejestrze dzienników i czasopism 14 listopada 2013 roku pod numerem Rej.Pr. 713.
Numer ISSN: 2353-3781