EditorsIlona Biernacka-Ligięza
Bartosz Czepil
Ewa Ganowicz
Małgorzata Lorencka
Kamil Minkner
Wojciech Opioła (managing editor)
Robert Radek
Aleksandra Trzcielińska-Polus (editor-in-chief)


Pogranicze. Polish Borderlands Studies. The academic journal
Institute of Political Sciences, Opole University
ul. Katowicka 89 45-061 Opole

ISSN: 2353-3781