Wskazówki techniczneNadsyłane teksty proszę redagować według poniższych wymogów:


1. Przyjmujemy pliki tekstowe w formatach .rtf, .doc, .docx;
2. Standardowe formatowanie tekstu: czcionka Times New Roman 12 pkt., 1,5 wiersza interlinii, 2,5 cm. marginesy. Wyróżnienia i śródtytuły pogrubione. Cytaty w cudzysłowach. Zwroty w językach obcych kursywą. Proszę nie stosować specjalnego formatowania;
3. Nie stosujemy ograniczeń w objętości tekstu. Proponujemy jednak, aby:
- artykuły źródłowe miały nie więcej niż 12 znormalizowanych stron,
- artykuły przeglądowe nie więcej niż 20 znormalizowanych stron,
- polemiki i recenzje nie więcej niż 6 znormalizowanych stron,
- komentarze, sprawozdania, odpowiedzi na ankiety redakcji - nie więcej niż 3 znormalizowane strony;
4. Przypisy z tekstem pobocznym u dołu strony;
5. Przypisy bibliograficzne w tekście głównym według systemu harwardzkiego, w nawiasach zwykłych (nazwisko data: strona);
6. Grafiki należy umieścić w tekście (poglądowo) oraz dosłać jako osobne pliki graficzne (.jpg lub .png). Wykresy przygotowywane są przez redakcję, w związku z tym prosimy o przysłanie danych do wykresu w postaci tabeli ze wskazówkami dotyczącymi sposobu ilustracji danych;
7. Bibliografię proszę układać w porządku alfabetycznym według nazwisk autora. Jeżeli w bibliografii występuje kilka prac tego samego autora, należy je uporządkować chronologicznie.


Formaty not bibliograficznych:

Czasopisma stosuje standard redagowania tekstu, przypisów i not bibliograficznych APA. Przykładowe zapisy pozycji w literaturze:

- Ben-Ami, S. (2006). Scars of War, Wounds of Peace. The Israeli-Arab Tragedy. Nowy Jork: Oxford University Press.
- Anderson, B. (1993). Imagining East Timor. Arena Magazine, nr 4.
- Castles, S., Miller, M. J. (2011). Migracje we współczesnym świecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Kurcz, Z. (2009). O transgraniczu i transgraniczności. Wprowadzenie. W: Z. Kurcz, A. Sakson (red.), Polskie transgranicza. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
- Wysocka, S. (2013). Papież na Lampedusie: prosimy o przebaczenie za obojętność wobec uchodźców. Serwis PAP, 08.07.2013.


Przed wysłaniem, proszę zredagować tekst według następującej kolejności:


1. Tytuł artykułu;
2. Autor/-zy artykułu;
3. Nota biograficzna (tytuł/stopień naukowy, miejsce pracy i zajmowane stanowisko, e-mail);
4. Streszczenie w języku polskim;
5. Słowa kluczowe w języku polskim;
6. Tekst artykułu;
7. Literatura;
8. Tytuł artykułu (w jęz. angielskim);
9. Abstract (w jęz. angielskim);
10. Słowa kluczowe (w jęz. angielskim);
11. Podziękowania autora (jeśli dotyczy)."Pogranicze. Polish Borderlands Studies"
Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego
ul. Katowicka 89 45-061 Opole

Czasopismo naukowe "Pogranicze. Polish Borderlands Studies". Zarejestrowane w rejestrze dzienników i czasopism 14 listopada 2013 roku pod numerem Rej.Pr. 713.
Numer ISSN: 2353-3781